Poznajemy średniowiecze

25 listopada b.r. byliśmy na zajęciach w Bibliotece Miejskiej na zajęciach dotyczących średniowiecza. Poznaliśmy dawne zwyczaje dworskie, budowę zamku i całego otoczenia. Poszczególne nazwy stroju rycerskiego. Ana koniec jako niespodzianka mogliśmy zobaczyć prawdziwą kolczugę, jak również miecz i hełm.