Dziękujemy Panu za czas wakacji!

Panie Jezu, dziękujemy Ci za dar wakacyjnego wypoczynku, za pogodę i radość zabawy. Błogosław wszystkim, którzy podczas wakacji okazywali nam swoją dobroć i serce.

na stronę 2