Wigilia u Promyczków. 21.12.2016r.

Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi.
Ciemna noc w jasnościach promienistych brodzi.
Aniołowie się radują, pod niebiosa wykrzykują:
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.