Gloria in excelsis Deo!

Szanowni Rodzice,

Z okazji  Świąt Narodzenia Pańskiego, w imieniu całej społeczności przedszkolnej,
życzę serdecznie, by pokój i radość,
które napełniły ziemię wraz z przyjściem na świat Wcielonego Słowa,
nieustannie Państwu towarzyszyły.
Niech radosne Gloria in excelsis Deo rozbrzmiewa w Państwa domach
i napełnia Duchem Jezusa wszystkich, którzy odwiedzają Państwa Rodziny.

Życzę także, by Duch Święty,
który szczególnie napełnia nas w obecnym roku liturgicznym, 
był nieustanną Mocą i Inspiracją w codziennym głoszeniu Słowa, Które Ciałem się stało.

Z świątecznymi pozdrowieniami i modlitewną pamięcią – 
s. Antonina-Bernadeta Szeliga