Anielski bal u Promyczków. 02.10.2018 r.

Aniele Boży, stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy

bądź mi zawsze ku pomocy.

Strzeż duszy, ciała mego,

zaprowadź mnie do żywota wiecznego.

Amen.