Mali ratownicy. 24.06.2019 r.

Bezpieczna zabawa, wzywanie i udzielanie pomocy na miarę dziecięcych możliwości – takie tematy poruszyliśmy podczas spotkania z lekarzem i ratownikiem medycznym.