Zajęcia z panią Elą u Misiaczków

Po wysłuchaniu opowiadania Misiaczki miały za zadanie narysować w odpowiedniej kolejności wydarzenia, które pojawiły się w usłyszanej bajce.

Zadanie to miało na celu małymi kroczkami wprowadzać dzieci w świat tworzenia własnych gier.