Wielokulturowość w Namiotach Czterech Stron Świata

W październiku odwiedziliśmy również Centrum Kultury Podgórza, gdzie uczestniczyliśmy w warsztatach pt.: ,,Namioty Czterech Stron Świata”. Celem warsztatów było poznawanie elementów tradycji innych krajów oraz kształtowanie tolerancji u dzieci. Promyczki miały okazję poznać kolegów pochodzących z krajów sąsiadujących z Polską.
Zauważyliśmy, że mimo różnic mamy ze sobą wiele wspólnego.