Z kazań św. Augustyna na Boże Narodzenie


Przebudź się, człowiecze: dla ciebie Bóg stał się człowiekiem! Świętujmy z radością nadejście naszego zbawienia i odkupienia. Czyż mógł nam Pan okazać większą miłość? Swojego Jedynego Syna uczynił Synem Człowieczym, a synów ludzkich uczynił synami Bożymi.
Jakąż więc chwałę, jakie dziękczynienie wypowiemy Bogu miłosiernemu, który tak nas ukochał? Popatrz człowiecze, czym dla ciebie stał się Bóg. Poznaj naukę płynącą z takiej pokory. (...) Ty będąc człowiekiem, na zgubę własną chciałeś być Bogiem. On zaś będąc Bogiem, chciał być człowiekiem, aby znaleźć to co zginęło. (Kazanie 188)
Upadł człowiek, ale zstąpił ku niemu Bóg. Upadł człowiek nędznie, Bóg zstąpił ku niemu pełen litości. Upadł człowiek przez pychę, zstąpił Bóg przynosząc łaskę. (Kazanie 13)
A jeśli chcesz wiedzieć, jaka jest w tym twoja zasługa, jaki powód tak wielkiego daru i jaka twoja sprawiedliwość, to doszukując się przyczyn nie znajdziesz nic innego, jak tylko łaskę Boga. (Kazanie 185)