MIESIĄCE ROKU

Wędrują po świecie,
Już lat tysiące.
Godziny, dni, tygodnie,
I różne miesiące.

Wraz z nimi płyną chmurki,
Złote słonko świeci.
Pada deszcz, sypie śnieg
I bawią się dzieci

Każdy miesiąc w swym czasie,
Prezenty dzieciom rozdaje –
Pomaga mu w tym wietrzyk,
Fruwa przez wszystkie kraje.

A jakie to prezenty?
Już Staś i Zosia pyta.
Każdy się o tym dowie,
Gdy tę książeczkę przeczyta.