Muzem Etnograficzne – Krakowiak i Krakowianka

Dziś nasza grupa wybrała się na warsztaty do Muzeum Etnograficznego pt. “Gdzie mieszkają Krakowiak i Krakowianka?”
Dowiedzieliśmy się m.in.: jak właściwości terytorium i jego historia wpływają na ludzi, którzy żyli tu przed nami; jakie wydarzenia wyznaczały dawny rytm życia; jak funkcjonował dawny dom i jego mieszkańcy; jakimi wzorami i kolorami posługiwano się przy ozdabianiu domu. Zajęcia odbywały się w izbie krakowskiej. Zakładaliśmy dawne stroje i oglądaliśmy rekwizyty służące niegdyś do pracy w domu. Następnie odkrywaliśmy sekrety zalipiańskiej skrzyni, a nawet wykonaliśmy wspólnie skrzynie na nasze grupowe “skarby”.