Święta Królowa Jadwiga

01 grudnia 2015 roku nasza grupa cofnęła się do czasów Świętej Królowej Jadwigi. Dzieci poznawały dzieje życia tej wielkiej i zasłużonej dla naszej Ojczyzny Królowej. Ślub Jadwigi Andegaweńskiej z Władysławem Jagiełłą, był poprzedzony chrztem księcia i odbył się w katedrze na Wawelu 18 lutego 1386 roku, a 4 marca koronowano Jagiełłę na Króla Polski. Jadwiga miała wtedy dopiero 12 lat, a jej mąż był o 23 lata starszy. Królowa wrażliwa na losy człowieka, niosąca pomoc potrzebującym, a przede wszystkim pełna wiary i miłości. Na dworze królewskim nie brakowało również dwórek 🙂