Radosnych Świąt!

 A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!»
One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon.
                                                                                                  Mt 28, 9

k,MzY3MDA2NjIsNTM5MDY0,f,wielkanoc06_d

Radości ze spotkania ze Zmartwychwstałym Panem i Jego Miłosierną Miłością
życzą serdecznie wraz z modlitewną pamięcią
Wszystkim odwiedzającym naszą stronę Siostry Augustianki