Alleluja! Jezus żyje!

Serdecznie życzymy pełnych pokoju Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, głębokiej wiary we  wszechmoc Pana, doświadczania na co dzień Jego Miłości Miłosiernej oraz radowania się bliskością i obecnością Zmartwychwstałego we wszystkich troskach i radościach życia. Radosnego Alleluja!