Św. Janie Pawle II módl się za nami

16 października obchodziliśmy uroczyście w naszym Przedszkolu 40. rocznicę wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Wspólnie obejrzeliśmy prezentację multimedialną o Ojcu św. oraz nauczyliśmy się piosenki o Ojcu św., a także modliliśmy się za Jego przyczyną o potrzebne łaski dla nas wszystkich. Na koniec, każdy otrzymał pamiątkowy obrazek z naszym Wielkim Świętym.