Rejs po Wiśle. 18.06.2019 r.

Płynie Wisła, płynie 
Po polskiej krainie, (bis) 
Zobaczyła Kraków, pewnie go nie minie. 

Zobaczyła Kraków, 
Wnet go pokochała, (bis) 
A w dowód miłości wstęgą opasała…