Gąski w zagrodzie. 1.03.2021r.

Wprowadzenie litery pisanej G/g poprzedziliśmy lepieniem gąsek z plasteliny, dla których zrobiliśmy ogródek z zapałek. Kolejno próbowaliśmy pisać gęsim piórem, co okazało się prostą i ciekawą czynnością.

20210223_084358

Zdjęcie 2 z 62