Niedziela Palmowa

Wczoraj obchodziliśmy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Uczestniczyliśmy w Procesji z Palmami, razem z innymi, w kościele św. Katarzyny i na ulicach. Mamy taki przedszkolny zwyczaj, że dzieci ubierają się wówczas w stroje z tamtych czasów. Było pięknie i bardzo podniośle.