Odkrywamy tajemnice wulkanów

Promyczki to bardzo ciekawe świata dzieci. Podczas ostatnich zajęć poznały budowę wulkanów i ich rodzaje, dowiedziały się o występowaniu wulkanów na kuli ziemskiej, a także o ich niszczycielskiej i życiodajnej sile.

Najciekawszą częścią zajęć był eksperyment, w którym dzieci mogły zaobserwować wybuch sodowego wulkanu. Następnie, zgodnie z instrukcją, dzieci przeprowadziły doświadczenie, polegające na połączeniu sody i octu. Wyniki prób były dla przedszkolaków bardzo ciekawe i zachęcające do dalszych pytań i działań.