Jonasz i Józef Egipski? – znamy te Osoby!

Dzięki spektaklom wystawianym przez teatrzyk Eden coraz bardziej poznajemy biblijne przypowieści.