Średniowieczne miasto

Zainspirowani zwiedzaniem podziemi krakowskiego rynku postanowiliśmy zbudować makietę własnego miasta. Najpierw stworzyliśmy domki,  kamieniczki, kościół i ratusz. Wszystkie domki staraliśmy się ozdobić: narysowaliśmy dachówki i szybki gomółkowe, a w kościele witraże. Wybraliśmy domy dla rzemieślników i zrobiliśmy do nich szyldy. Położyliśmy drewniane krawężniki i wybrukowaliśmy ulice i rynek…to chyba było najtrudniejsze zadanie. Ustawiliśmy domy i nazwaliśmy ulice….uff to były bardzo pracowite dwa dni.