Alleluja! Jezus żyje! – 23 marzec 2016

Niech Zmartwychwstały Pan Jezus napełni nasze serca wiarą, nadzieją, miłością. Niech obdarzy nas pokojem i Swoim błogosławieństwem na każdą chwilę życia 🙂 Alleluja!