Warto wiedzieć

Zapraszamy Rodziców do zaznajamiania się z aktami prawnymi   obowiązującymi w przedszkolu. Jeśli nie uruchomi się automatycznie zakładka przedszkolna, prosimy otworzyć ją w panelu nawigacyjnym – AKTY PRAWNE WG. HASEŁ (PRZEDSZKOLA)

sowa

Akty prawne obowiązujące w przedszkolu (Sejm RP)