Kontakt

Nasz adres:

Przedszkole Nr 41 Sióstr Augustianek ul. Piekarska 7a 31-067 Kraków tel: /12/ 430 50 99, e-mail: przedszkole@augustianki.pl

Godziny przyjmowania Rodziców

s. Dyrektor

codziennie od 15.15 do 16.15

s. Księgowa

wpłaty w dniach: 1 – 5 oraz 15 każdego miesiąca w godzinach 8.00 – 10.00 oraz 14.00 – 16.00

p. Elżbieta Chmielewska

każdy wtorek od 14.00 do 16.00

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@augustianki.pl