Misja

Głównym zadaniem naszej placówki przedszkolnej jest realizacja zamierzeń zawartych w misji Przedszkola. Brzmi ona:

„Posłannictwem Przedszkola jest służba dziecku, kształtowanie jego osobowości w duchu Ewangelii, w szczególności poprzez odkrywanie znaków Bożej obecności w istniejących warunkach życia społecznego i poprzez kontakt dziecka z przyrodą, kulturą i sztuką.”

Promowanie wartości ewangelicznych, takich jak: dobroć, miłość, życzliwość, przebaczenie, ofiarność, pomoc, współczucie, pracowitość, szacunek jest jedyną drogą do ukształtowania zaczątków prawości i szlachetności charakteru małego dziecka.

Nasze hasła programowe ujęte są w formie przysłów ludowych, oto niektóre z nich:

 „Gość w dom – Bóg w dom”

 „Przyjaciół dość nabędziesz, gdy mało brać, a dużo dawać będziesz”

 „Pokazują oczy co się w duszy toczy”

 „Oszczędnością i pracą ludzie się bogacą”

 „Kto z kim przestaje takim się staje”

 „Na nic nauka, kto Boga nie szuka”

Ufamy, że nasze oddziaływania wychowawcze będą uwrażliwiały dzieci na to, co dobre i piękne oraz będą uczyły ich dokonywania i oceny tych wartości, które decydują o godności i wielkości człowieka.

Nasze pragnienia dotyczące wychowania powierzonych nam dzieci zamykamy w wizji naszego Przedszkola: „Pragniemy, by edukację w naszym Przedszkolu kończyły dzieci o wysokiej kulturze osobistej, kochające Boga i ludzi, gotowe do podjęcia obowiązku szkolnego, wrażliwe na kontakt z kulturą, przyrodą i sztuką. Pragniemy, by Rodzice z satysfakcją wspominali pobyt dziecka w naszym Przedszkolu.”