Zajęcia

W naszym Przedszkolu codziennie odbywają się zajęcia wychowawczo – dydaktyczne. Realizujemy je zarówno w oparciu o własne projekty edukacyjno-wychowawcze jak i o Program Wychowania Przedszkolnego [WSiP]. Programy na których opiera się nasza praca są zgodne z podstawą programową MEN.

0_51c1dcff46bc4fa444a91101ca983228

W ramach codziennych zajęć, odbywa się kształtowanie umiejętności społecznych, czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Program obejmuje także troskę o wychowanie zdrowotne oraz sprawność fizyczną dzieci  a także wdrażanie ich do dbałości o bezpieczeństwo zarówno własne jak i innych. W ramach realizacji programu odbywa się również wychowanie przez sztukę, wspomaganie rozwoju mowy dzieci oraz wspieranie ich w rozwijaniu umiejętności intelektualnych poprzez edukację matematyczną, przyrodniczą oraz kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Wychowanie religijne uczy dzieci ewangelicznych zasad życia, kształtuje miłość do Rodziców, szacunek do kolegów, budzi uczucia patriotyczne i poczucie przynależności narodowej.

0_e1ea8a153eed273ca0ce7bf99abc7aa5

W naszym przedszkolu odbywają się także zajęcia dodatkowe. Raz w tygodniu dzieci uczestniczą w zajęciach rytmicznych. Każda grupa przedszkolna ma dwa razy w tygodniu kontakt z językiem angielskim i z katechezą. Raz w tygodniu odbywają się także zajęcia taneczne z elementami gimnastyki korekcyjnej. Raz w tygodniu dziewczynki uczestniczą w zajęciach baletowych, a chłopcy w zajęciach ruchowych z piłką. Raz w miesiącu (dzięki życzliwej współpracy z SCKM w Krakowie) zwiedzamy z Panią Przewodnik zabytki naszego pięknego miasta. Również raz w miesiącu odbywają się spotkania z teatrem na terenie  Przedszkola.

 0_7910856c12e82631b9063c95c87ca0f8