Sówki malarze

W ostatnim czasie Sówki wykonały kilka prac plastycznych. Były to: monotypia malarska prezentująca przysłowie „Strach ma wielkie oczy”, praca malarska „W marcu jak w garncu” oraz panorama Krakowa w grupach.