Dyplom dla Małych Szopkarzy. 21.12.2014

Spotkanie, które poprowadzili Krzysztoforek i Dorotka w sali audytoryjnej Pałacu Krzysztofory było dla tych, którzy dotarli wspaniałą przygodą. Otrzymaliśmy bowiem dyplom i upominki za udział w 72. Konkursie Szopki Krakowskiej.