Dzieje szopki bożonarodzeniowej. 16.12.2014

Ostatnie zajęcia prowadzone przez panie z SCKM-u odbyły się wyjątkowo w przedszkolu. Związane to było z niespodzianką, ponieważ pani Joanna przyniosła dla nas piękną bajkę na DVD o narodzeniu Jezusa. Po obejrzeniu, wysłuchaliśmy opowiadania na temat św. Franciszka – twórcy pierwszej szopki. Oczywiście nie zabrakło również rozmów, na temat szopki krakowskiej.