Matka Teresa Wędzicha była Dyrektorka naszego Przedszkola odeszła do Pana

Prawdziwą radość  można tu sobie przygotować,
ale uzyskać ją można
dopiero w przyszłym życiu.

Św. Augustyn

Matka Teresa 2015

Ś.P. Matka Teresa Katarzyna Wędzicha Augustianka

Odeszła do Pana dnia 5 lutego 2015 r. zaopatrzona sakramentami świętymi,  w 96 roku życia, 73 roku życia zakonnego,  w 69 roku ślubów zakonnych.

Przez całe swe życie z gorliwością i radością służyła Panu pełniąc posługę mistrzyni junioratu i nowicjatu, przełożonej domu, wikarii  generalnej, a w latach 1986-1992 przełożonej generalnej Zgromadzenia. Matka Teresa była jednocześnie pedagogiem oddanym całym sercem dzieciom i młodzieży jako katechetka i wieloletnia dyrektorka Przedszkola Sióstr Augustianek w Krakowie.

Msza święta żałobna  zostanie odprawiona we wtorek 10 lutego 2015 r. o godz. 11.00  w kościele św. Katarzyny w Krakowie  przy ul. Skałecznej, po czym nastąpi odprowadzenie  Zmarłej do  grobowca  zakonnego na  cmentarzu  Rakowickim  o godz. 13.00.

Dziękując Dobremu Bogu za dar życia i powołania naszej Kochanej Matki Teresy, polecamy Ją Miłosierdziu Bożemu prosząc o modlitwę.

Wspólnota Sióstr Augustianek

O pracy Matki Teresy w naszym przedszkolu można przeczytać w zakładce HISTORIA.

Dobry Jezu, daj Zmarłej Matce Teresie wieczną radość wpatrywania się w Twoje Oblicze. Amen