Mali ratownicy. 28.09.2015

Niesienie pomocy innym, szczególnie w sytuacjach kiedy w grę wchodzi zdrowie lub życie człowieka, jest bardzo poważnym wyzwaniem. Z reguły to dorośli zobowiązani są do udzielania pierwszej pomocy, niemniej najmłodsi też mogą zostać bohaterami. Dzięki firmie SPEC-MED, nabyliśmy wiedzy i umiejętności jak należy pomagać.